خانه » فقهی- حقوقی

فقهی- حقوقی

A Law-Oriented Investigation on Late Payment Damage Condition for Bank Loans

Kazem Mirzaie Nezhad, Zakieh Mohammadi, Ali Shahini ABSTRACT A problem that banks are facing is that the debtors don’t make their payments on time. Bankers argue that this problem inflicts damages on the bank not only because of currency devaluation, but also because of loss of profit. Loss of profit means that if the money was at the bank’s disposal ... ادامه مطلب »

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

نویسنده:حضرتی شاهین در، صمد*(منبع : مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره۱۰)   کلمات کلیدی : حق معنوی مؤلف، حق، مؤلفان، حقوق معنوی، حق مؤلف، قانون حمایت حقوق مؤلفان چکیده: حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف ... ادامه مطلب »

مبانی لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن

نویسنده: احمدی، فریده السادات؛ منبع : فصلنامه ندای صادق، شماره ۶ کلمات کلیدی : عقد رهن، مرتهن، جواز، عقد رهن و آثار مترتب، راهن، لزوم به دلیل اهمیت عقد رهن درگردش سرمایه های یک جامعه، این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار ... ادامه مطلب »

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

نویسندگان: تفرشی، محمد عیسی (۱) / حکمت نیا، محمود (۲)؛ منبع : فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۳ ,  کلمات کلیدی : مالکیت فکری، مسؤولیت مدنی، مالکیت،حق، پدید آورنده، اتلاف، نظریه کار، نظریه پاداش چکیده مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. ... ادامه مطلب »

تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول

نویسنده:یحیی پیرعباسی چکیده در مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار… هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا ... ادامه مطلب »

سرقفلی و حق کسب چیست؟

نویسنده : دکتر سید مهدی موسوی شهری در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا ... ادامه مطلب »

شیوه پرسازی خلأهای قانونی

نویسنده : محمد صادق مزینانی در گفتار پیشین به نقد و بررسی دیدگاهها درباره خلأهای قانونی پرداختیم. گفتیم: خلأ قانونی به این معنی که موضوع وحادثه ای پیش بیاید که در شریعت اسلامی حکم آن به گونه ای روشن و یا فراگیر بیان نشده باشد نداریم; امّا به این معنی که شریعت حکم پاره ای از مسائل و رخدادها را ... ادامه مطلب »

مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی

نویسنده : عمران حلیمی چکیده مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی ... ادامه مطلب »

فقه و قانون نگاری

نویسنده: حاجی ده آبادی، احمد کلید واژه : قوانین موضوعه، حقوق غیرمدون، نظام حقوقی، فقهی، فقه حکومتی، تفاوتهای نظام حقوق مدون، حکم شرعی، نظام حقوق غیرمدون، نظام حقوق مدون، موضوعه، اشاره فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام از زمره نظامهای حقوق نوشته است که قانون در آن نقش مهمی را ایفا می کند. درنتیجه مباحث مربوط به قانون همچون قانون ... ادامه مطلب »

دو معامله در یک معامله

نویسنده: سبحانی، جعفر کلمات کلیدی : بطلان معامله، معامله صحیح، صحت عقد عنوان «دو معامله در یک معامله» در کتاب های فقهی و حدیثی مطرح شده است. در تفسیر این عنوان در روایات شیعه و سنی میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتی را که شیعه و سنّی نقل کرده اند مطرح می کنیم و سپس وارد اصل ... ادامه مطلب »