kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » از دیگران » نحوه برخورد پیامبر با دیگران

نحوه برخورد پیامبر با دیگران

از جمله علل و اسباب برقراری نظام حکومت و استواری امور مردم، محبتورزی است; زیرا اگر مردم با یکدیگر برخوردی از روی محبت و صفا داشته باشند، هرگز با یکدیگر دچار مشکل نخواهند شد و از این روست که خداوند متعال ایجاد محبت بین مردم را بزرگ دانسته و بر آن منّت نهاده و فرموده است: «اگر تمام آنچه را در روی زمین است بین مردم انفاق کنی نمی توانی بین دل هایشان محبت ایجاد کنی، ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت.» (انفال: ۶۳)

با دوستی و محبت، بهتر می توان عقاید و دستورهای دینی را بین مردم رواج داد تا خشونت و تندخویی; زیرا خشونت سبب تنفّر است، ولی محبت الفت می آورد. کسانی که نسبت به یکدیگر محبت داشته باشند، به هم نزدیک می شوند و چون با هم نزدیک شدند به یکدیگر یاری می رسانند و در آن صورت، به فعالیت و آبادانی می پردازند.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از راه های گوناگون محبتورزی، مانند سلام گفتن، دست دادن و مصافحه کردن، خبرگیری و تفقّد از حال و مشکلات پیروان خویش، در دل های آنان نفوذ داشت. پیامبر خدا چنان رفتار محبت آمیزی داشت که هرگز از یاران و اصحاب خویش غافل نمی ماند و پیوندها و رابطه ها را گرم و زنده نگاه می داشت. به فرموده امام علی(علیه السلام)، هرگاه کسی از برادران دینی اش را سه روز نمی یافت، احوال او را می گرفت; پس اگر غایب و در سفر بود برایش دعا می کرد، و اگر حاضر و در محل بود به دیدارش می شتافت، و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت.[۱]

این گونه رفتارهای محبت آمیز، مهرورزی و صمیمیت در برخوردهای اجتماعی و اخلاقی پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود که صفا، اخوّت، یک دلی و محبت را در میان مسلمانان به وجود آورد.

چگونگی اولین برخورد هر کس با دیگران، آینه تمام نمای شخصیت اوست. سلام کردن، دست دادن، معانقه نمودن، تفقّد و دل جویی نشانه ادب و حسن رفتار آدمی است. از شیوه های رفتار پیامبر(صلی الله علیه وآله)این بود که با هر کس روبه رو می شد آغاز به سلام می نمود.[۲]

قطب راوندی روایت کرده است که پیامبر به بزرگ و کوچک سلام می کرد. [۳]

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به طور معمول، هنگام ورود افراد به مجلس، به احترام آنها می ایستاد و برای آنها جا باز می کرد[۴] و هنگام برخورد با دیگران، مصافحه می کرد.[۵]

پیامبر(صلی الله علیه وآله) هرگاه با مردی مصافحه می کرد، هرگز دست خود را از دست او نمی کشید مگر زمانی که او دست خود را از دست حضرت بیرون می آورد،[۶] تا مبادا طرف مقابل احساس بی علاقگی نماید. اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه وآله)نیز چنین می کردند; پیوندها و محبت های قلبی یکدیگر را در فشردن دست ها نشان می دادند.[۷] جابر از امام باقر(علیه السلام)نقل کرده است که آن حضرت فرمود: رسول خدا به اصحاب خود می فرمود: هنگامی که یکی از شما، برادرش را ملاقات کند، باید به او سلام کند و دست بدهد; زیرا خداوند فرشتگان را بدین عمل گرامی داشته است. پس شما نیز کار فرشتگان را بکنید.[۸]

.[۱] رضی الدین طبرسی، مکارم الاخلاق، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶، ص۱۹

 [۲]. مولی محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۱۳۰٫

 [۳]. سید محمّدحسین طباطبائی، سنن النبی، ترجمه لطیف راشدی، ص ۹۷٫

 [۴]. سیدعلی حسینی زاده، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت(علیهم السلام)، چ چهارم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴، ص ۱۰۵٫

 [۵] .سید محمّدحسین طباطبائی، سنن النبی، ص ۶۲٫

[۶]. محمّدبن یعقوب کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲، ص ۱۸۲ / رضی الدین طبرسی، پیشین، ص ۱۷٫

 .[۷] مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲، دفتر دوم،، ص ۴۶۹٫

[۸]. محمّدبن یعقوب کلینی، الکافی، چ دوم، تهران، مکتبة الصدوق، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۱۸۱٫

جوابی بنویسید