kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » نتایج مسابقه کتابخوانی

نتایج مسابقه کتابخوانی

علی مع الحق والحق مع العلی

مسابقه کتابخوانی در تاریخ دهم آبانماه در حسینیه لرستانیهای مقیم شهر قدس برگزار شد و اسامی ذیل موفق به کسب امتیاز کامل از این مسابقه شدند.

۱) فریبا خورشیدوند

۲) سمانه مرتضی زاده

۳) طاهره دین محمدی

۴) ناهید مهدوی

۵) معصومه گرامی گلچین

۶) نسرین حسین زاده

۷) لیلا غلام نژاد

۸) زینب مجیدی پور

۹) مریم غلام نژاد

۱۰) سمیه غلام نژاد

۱۱) صدیقه پاک مهر

۱۲) زهرا کارخانه

۱۳) ناهید محمدی

بزودی طی مراسمی در حسینیه لرستانیهای مقیم شهر قدس از برندگان مسابقه تقدیر شده و جوایز آنها اهدا خواهد شد.

جوابی بنویسید