kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » سیاسی » لگد پراکنی غرب در سوریه

لگد پراکنی غرب در سوریه

هئیت حاکمه امریکا بار دیگر هوس آتش افروزی به سرش زده است و این بار در راستای اهداف توسعه طلبانه خود سوریه را هدف قرار داده است.
امریکا در تجاوزات قبلی خود بهانه های مختلفی را مانند مبارزه با تروریسم و ایجاد دموکراسی مطرح کرده بود ، اما این بار حمله شیمیایی سوریه به اتباع خود را دستاویز قرار داده است. این ادعا حتی در صورت صحت، درست در روزهایی مطرح می شود که خودشان افشا کرده اند که از حملات شیمیایی صدام به ایران اطلاع داشته اند و در قبال آن سکوت کرده اند.
مشکل امریکا حمله یا عدم حمله شیمیایی دولت سوریه به اتباع خود نیست. جان مردم سوریه برای غرب ارزشی ندارد که اگر داشت تروریستها را در سوریه مسلح نمی کرد. امریکا می خواهد طرح خاورمیانه ای خود را که شامل امنیت برای اسرائیل و گذر آسان نفت برای غرب و شکستن هلال شیعی است، پیش ببرد.
در این میان موضع گیریهای  برخی از جوجه روشنفکران ایرانی تعجب برانگیز است. این افراد با ژستی انسان دوستانه بشار اسد را عامل کشتار انسانهای بیگناه می دانند، در حالی که در جنگ داخلی هر کس می تواند کشتار را به گردن طرف مقابل بیاندازد و رسانه های غربی که منبع این گزارشات هستند خود یک سر ماجرا هستند و رسانه هایی بی طرف به شمار نمی آیندوواین ادعاها هیچگاه توسط ناظری بی طرف تائید نشده است.
از طرف دیگر این افراد این موضوع را در نظر نمی گیرند که طرف مقابل بشار اسد افرادی موجه نیستند. عمده مخالفان بشار اسد گروههای مرتجع سلفی هستند که توسط سردمداران دیکتاتور عرب حمایت می شوند.رژیمی که از دلارهای نفتی و سلاحهای تقدیمی امیر قطر و شاه عربستان سربرآورد هر چه که باشد حکومتی مردمی نخواهد بود.

جوابی بنویسید