kazemmirzaee.com | kazem mirzaee | kazem | mirzaee | کاظم میرزایی | مقالات کاظم میرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | مقالات | کاظم مدرزایی | کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد دولت | حیات غیر مستقر | تحلیل حقوقی معاملات صوری مواد مخدر برای کشف جرم | بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر | Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran | Judicial Viewpoint about Narcotic Crime Contest | کاظم مدرزایی | مقالات حقوقی کاظم میرزایی | مقالات حقوقی | کاظم میرزایی | حقوق
خانه » مردان خدائی » تواضع و فروتنی رسول اکرم

تواضع و فروتنی رسول اکرم

نویسنده : فاضلی، خادم حسین /

بر روی خاک نشستن و با محرومان دمساز بودن از جمله رفتارهای متواضعانه ای است که در سیره پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله)فراوان دیده می شود. رسول خدا نمونه کامل فروتنی بود. ایشان در عین آنکه از منصب والایی برخوردار بود، عالی ترین تواضع را داشت.۱[۱]
رمز موفقیت و سربلندی رسول خدا فروتنی ایشان بود. اگر تواضع فوق العاده آن حضرت نبود، هرگز مکتب اسلام این اندازه گسترش نمی یافت; چنان که خود فرمود: فروتنی وسیله سرافرازی و سربلندی است. تواضع کنید تا خداوند مقام شما را بلند گرداند![۲]

آب از بالا به پستی در رود *** آنگه از پستی به بالا بر رود

گندم از بالا به زیر خاک شد *** بعد از آن او خوشه چالاک شد

دانه هر میوه آمد در زمین *** بعد از آن سرها بر آورد از دفین

از تواضع چون به گردون شد به زیر *** گشت جزو آدمی حسّی دلیر

پس صفات آدمی شد آن جماد *** بر فراز عرش پرّان گشت شاد

کز جهان زنده ز اول آمدیم *** باز از پستی سوی بالا شدیم[۳]

رفتار پیامبر چنان متواضعانه بود که هر کس خویش را نزد ایشان محبوب می دید،[۴] به گونه ای که گاه دختر بچه ای در مدینه، دست ایشان را می گرفت و رها نمی کرد، جز آنکه پیامبر را به هر جا که می خواست، می برد.
رسول خدا با همگان غذا می خورد، دعوت هر کس، حتی فقیرترین مردم را می پذیرفت. دوست نداشت افراد پشت سر ایشان حرکت کنند و می فرمود: چنین کاری زمینه ساز کبر است. فروتنی پیامبر به حدی بود که همنشینی با فقرا و اهتمام نسبت به ایشان عادتش بود، به حدّی که این مسئله اشراف را ناراحت کرده و بر آنان دشوار گردیده بود، به گونه ای که ثروتمندان قریش از ایشان خواستند: این جماعت را از خود براند تا آنها به او بپیوندند[۵]

در ذیل، به ذکر نمونه هایی از تواضع پیامبر بسنده می شود:

۱٫ روزی مردی را نزد پیامبر آوردند، از هیبت رسول خدا(صلی الله علیه وآله)مرد به لرزه افتاد. حضرت فرمود: آسوده باش که من پادشاه نیستم، بلکه پسر زنی هستم از قریش که گوشت نمک سود خشک می خورد.[۶]

۲٫ آن حضرت در میان یاران خود می نشست و با آنان به گونه ای می آمیخت که گویا یکی از ایشان است و اگر ناشناسی می آمد ایشان را نمی شناخت. عایشه از ایشان می خواست: تکیه بزند و غذا تناول کند، اما حضرت می فرمود: مانند بندگان می خورم و مانند ایشان می نشینم.[۷]

۳٫ روش پیغمبر این بود که هر کس بر ایشان وارد می شد، او را احترام می کرد و حتی گاهی عبای خود را به جای فرش، زیر قدمش می گستراند.[۸]

مولای متقیان در توصیف ایشان می فرماید: پیامبر ـ که درود خدا بر وی باد ـ روی زمین می خورد و چون بندگان می نشست و به دست خود، پای افزار خویش را پینه می زد و جامه خود را وصله می نمود و بر خر بی پالان سوار می شد و دیگری را همراه خود سوار می کرد.[۹]

[۱]مولی محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۱۵۱ / محمّد غزّالی، احیاء العلوم، ترجمه محمّد خوارزمی، چ دوم، تهران، علمی ـ فرهنگی، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۷۹۱٫

[۲]محمّدباقر مجلسی بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۱۱۹٫،

[۳] جلال الدین محمّد مولوی، مثنوی معنوی، تهران، طلایه، ۱۳۷۸، ج ۱، دفتر سوم، ص ۴۲۳٫

[۴] مولی محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۱۳۱٫

[۵] جعفر مرتضی عاملی، سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام، ترجمه حسین تاج آبادی، قم، گرافیک، ۱۳۷۳، ص ۱۳۰٫

[۶] محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۱۲۱٫

[۷] محمّد غزّالی، پیشین، ج ۲، ص ۷۹۲٫

[۸] محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۶، ص ۲۲۸٫

[۹]  نهج البلاغه، ح ۱۰۵٫

جوابی بنویسید